Etiket: Türkiye Çin ticaret hacmi 2019

Çin Ticaret İthalat için Gereken Belgeler

Çin ticaret ithalat için aşağıdaki belgelerin tamamlanması gerekiyor. Özellikle yüksek miktarda ithal edilecek mallar için birçok gümrük prosedürü bulunmaktadır.

  • Konşimento, malların gemiden alınması karşılığında verilen belgedir.
  • Ordino, vapur işletmelerinin konşimento karşılığında verdiği belgedir.
  • Ürünlere ait sigorta poliçesi
  • İthal edilen ürünlere ait orijinal fatura
  • Sağlık bakanlığından ürünler için alınması gereken izin formu
  • Ödeme peşin olarak yapılmışsa, ödeme yapıldığına dair banka dekontu
  • Gümrük kıymet bildirim formu
  • Ürün paketinin içinde bulunan ağırlık yazan belge
  • Ürünün bakım ve onarım belgesi

Yukarıda saydığımız ve tamamlanması gereken belgeler, ithalat yapan firmalar için bile oldukça zordur. Özellikle ithalat işine yeni başlayan firmalar için. Bu yüzden Çin Ticaret İthalat için Gereken Belgeler için Danışmanlık hizmeti büyük öneme sahiptir.

Profesyonel Çin İthalat İşlemleri

Türkiye Çin Ticaret Hacmi 2019

Türkiye Çin ticaret hacmi 2019 yılının sonlarına doğru 23 milyar dolar civarında gerçekleşti. Ancak ticaret açısından Türkiye’nin aleyhine olan bir dengesizlik söz konusu. Nedeni ise 23 milyarlık ticaret hacminin, 3 milyar doları ihracat, 20 milyar doları da ithalat olmasıdır. Bunun anlamı, Çin’e sattığımız ürünler, aldığımız ürünlerden daha az.

Geçtiğimiz aylarda Çin’e yapılan resmi ziyarette, ticari ilişkiler masaya yatırıldı ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik konular görüşüldü. Sonuç olarak, ikili ilişkilerin gelişerek devam etmesi kararlaştırıldı.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye lehine ticaret hacminin artması bekleniyor. Potansiyel olarak büyük bir pazara sahip olan Çin’in Türkiye’ye yaptığı yatırımlar da oldukça fazla.

Çin Ticaret Bakanlığı

Çin ticaret bakanlığı, ülkeden ithal edilecek ya da ihraç edilecek ürünler için sıkı ve karmaşık yöntemler uygulamaktadır.

Gıda maddelerinin ihracatında AQSIQ (Çin Devlet Sertifikasyon ve Akreditasyon) idaresine kayıt yaptırması gerekiyor. ayrıca gıda maddeleri son derece katı hijyen kurallarına göre denetleniyor.

İthalat işlemlerinde ise birçok formun doldurulması gerekiyor ve ithalat yapılmadan önce ticaret bakanlığından izin alınması gerekiyor.

Çin’e ihracat edilecek gıda ürünlerinin gümrükten geçebilmesi için etiketlerinin Çin alfabesine göre düzenlenmesi gerekiyor. etiketlemede; ürünün genel adı, içindekiler ve yüzde oranı, menşei ülke, ürünün kalite derecesi gibi bilgilerin yer alması gerekiyor.

Çin Dış Ticaret Verileri

Çin dış ticaret verileri kapsamında, Eylül 2019 tarihinde ihracat oranı %3,2 oranında düşse de, ticari ilişkiler artarak devam ediyor

WhatsApp chat